Eutelsat W-sorozat

Írta: Kardos Attila   
2007. április 14.
Eutelsat logo

Az Eutelsat W-sorozat


Vételi lehetőségek   Footprint   Transzponder kiosztás

1998.-tól új műholdak kezdték felváltani az Eutelsat II-eseket. A korábban W24 névre hallgató családdal (a név a 24 szélessávú transzpondert jelöli) a későbbiekben csak W-sorozatként találkozhatunk. Az eredetileg tervezett három holdból (meglehetősen érdekes módon) hat lett: a W1 az utolsó gyári tesztek alatt súlyosan megsérült, így helyette újat kellett gyártani. Röviddel az első három hold gyártásának megkezdése után W4 néven egy újabbat is megrendelt az Eutelsat, mely jelentősen eltér a család többi tagjától. Ezenkívül Ressat néven egy tartalékhold is készült, amelyet 2000. elején W1-re kereszteltek át, a W1 helyett gyártott példány pedig az Eurobird nevet kapta. Az Alcatel a megsérűlt W1-et felújította, s a hold az Eutelsat 2002. eleji megrendeléséig a gyári raktárban várta "sorsa" jobbra fordulását.

Az első holdat 1995.-ben rendelték az Aerospatiale-tól (ma már Alcatel Space a neve), míg a Ressat-ot a Matra Marconi gyártja. A holdak pozícióit, az indítási és az üzembeállási időpontokat az 1.táblázat foglalja össze.

Műhold Pozíció Indítási időpont Üzembeállás
W1 keleti 10 fok Gyártás közben megsérült. Felújítva W5 néven.
W2 keleti 16 fok 1998.10.06. (Ariane 4) 1998.11.19.
W3 keleti 7 fok 1999.04.12. (Atlas 2) 1999.05.16.
W4 keleti 36 fok 2000.05.25. (Atlas 3) 2000.06.06.
W1 (Ressat) keleti 10 fok 2000.09.07. (Ariane 4) 2000.10.15.
W5 keleti 70,5 fok 2002.11.20. (Delta 4) 2002.
W6 (W3) keleti 21,5 fok 1999.04.12. (Atlas 2) 2004.11.26.

1.táblázat

W1: (Ressat)

A 28 aktív tp.-ből 8 (D1S-D8S) a W1-ről látható földfelszin bármely pontjára ráírányítható spot-nyaláb-on kapott helyet. Ezek frekvenciája megegyezik a fix széles-nyalábon található D1-D8 tp.-ek frekvenciájával, így a két nyaláb egymást nem fedheti! A tp.-ek sávszélessége 40, 54, 64 és 72 MHz. Az utóbbi három esetben ún. osztott módban is üzemelhetnek (ilyenkor két 27, 32 ill. 36 MHz-es tp.-nek felelnek meg), ám ekkor teljesítményük csökken. A B1-B6, az F1-F6 és a D2,D4,D6,D8 tp.-ek a jelet a fix-nyalábra fellőve kaphatják. Ugyancsak rögzített, hogy a D2S,D4S,D6S és D8S csak a spot-nyalábon keresztül kaphat jelet. A D1,D3,D5 és D7 ill. a D1S,D3S,D5S és D7S azonban többféle lehetőséget nyújt a két fedettségi terület összekapcsolására: a D1,D3 valamint a D1S,D3S fellövési oldalon együtt átkapcsolható egyik nyalábról a másikra, azaz pl. a D1-re és a D3-ra a spot-nyalábról is fellőhetnek műsort. A D5,D7 valamint a D5S,D7S az előbbiek mellet képes arra, hogy egyszerre mindkét nyalábról jelet vegyen és azt valamelyikre visszasugározza. Érdekes lehetőséget kínál az a megoldás, ha két tp.-t (pl. D5 és D5S) úgy konfigurálnak, hogy mindkét fedettségi területről jeleket fogadjon: ekkor ugyanis a visszasugárzott jel mindkét nyalábon megjelenik. (S mivel ezek 64 MHz-esek ezért egy tp.-en akár mindkét fedettségi területről származó jel is továbbítható egyidőben! Természetesen a tp. sávszélességén belül elhelyezkedő különböző frekvenciákon.) Így gyakorlatilag a két nyaláb összemosódik.
A széles-nyaláb maximális térereje 48 dBW, míg a spot-nyalábé 52 dBW.

2005. augusztus 10.-én az energiaellátó rendszerben meghibásodás történt, melynek hatására a műhold elveszítette energiájának felét. Emiatt a holdon egyszerre max. 14 tp. üzemelhet!

W2:

A W2-n található 24 aktív (+10 inaktív) tp. teljesítménye csaknem kétszerese a II-es sorozaton találhatóknak. A 2. táblázatban megadott 34 tp. közül egyszerre legfeljebb 24 (polarizációnként 12) üzemelhet. (Igény esetén egy-két tartalék is bekapcsolható, de ennek a napelemek teljesítőképessége szab határt.)
A 34-ből 13 tp. sávszélessége 72 MHz, 21-é 36 MHz. (Az F6-os sávszélessége igény esetén 54 MHz-re kapcsolható.)
A W2 fix széles-nyalábja mellett, rendelkezik egy szabadon állítható spot-nyalábbal, mely a Mauritius és a Reunion-szigetek térségére "mutat". Erre a D1-D10 tp.-ek (fellövési és vételi oldalon függetlenül) külön-külön rákapcsolhatók, ami átjátszási kapcsolatot teremt a két nyaláb között. A széles-nyalábot a W1-től és a W3-tól eltérően kissé szűkebbé tették, így annak térereje megnőtt, s eléri az 50 dBW-t, míg a spot-nyaláb 52 dBW-t produkál.

W3:

Lásd: W6
(A spot nyaláb Törökországra irányult, a széles nyaláb szolgálatási területe a W1-ével egyezett meg.)

W4:

A W4-n 31 Ku-sávos tp.-t találunk, melyek három nyalábon kaptak helyet. A 31-ből 19 tp. az orosz-nyalábon sugároz (max. térereje 52 dBW), a maradék 12-ből 6 a közép-afrikai-ra (max. térereje 46 dBW), míg a további 6 a szabadon állítható spot-nyalábra (max térereje 52 dBW) van rögzítve. A spot-nyaláb Nyugat-Afrikára (Nigéria) irányul. (Mivel a spot-nyalábon és az orosz-nyalábon van egy azonos frekvencia, így, amennyiben azt mindkettőn üzemeltetni szeretnék, nem lehet átfedés a két besugárzott terület között. Megjegyzendő, hogy a tesztidőszak alatt valamennyi nyaláb Európára volt irányítva, így akkor minden transzponder vehető volt.)

A közép-afrikai-nyaláb észak felé Marokkónál kicsúcsosodik, ezzel lehetőséget adva arra, hogy onnan európai műsorokat sugározzanak Afrikába. Fellövési oldalon a spot- és e nyaláb tp.-ei közös antennáról kaphatják csak a jelet. Így minden jelet vagy az állítható nyalábra vagy a közép-afrikaira lőnek fel. (Ez utóbbi esetben a "marokkói csücsök" miatt európai jel is sugározható a spot-nyalábon.) További érdekessége a közép-afrikai nyalábnak, hogy két tp.-re kissé erősebb.

Az orosz és a többi nyaláb között nincs lehetőség kapcsolat létrehozására. A W4 további különlegessége, hogy az orosz tp-ek cirkulárisan polarizáltak, mely speciális vevőfejet igényel.

A lineárisan polarizáció vételéhez tervezett LNB-k esetén a cirkuláris jel mindkét polarizáción vehető, így abban az esetben, ha két közeli frekvencián ellentétes cirkuláris polarizációval sugároznak műsort, akkor a két adás zavarja egymást. Analóg adás esetén ez nem akkora probléma, mert a sávszélesség szűkítésével (27 MHz-ről 18 MHz-re) a vétel javul, ám digitális rendszer esetén ez nem segit.

A W4 tp.-einek a sávszélessége 33 MHz, ill. a közép-afrikai-nyaláb 40-es tp.-re 27 MHz-re is szűkíthető igény esetén. A 3. táblázatban található frekvenciák kicsit talán szokatlannak tűnhetnek, ám figyelembe kell venni, hogy a W4 az Eutelsat SESAT-tal közös pozícióban üzemel, ill. azt, hogy az orosz tp.-ek közül csak az 1-est, 19-est és 21-est kezeli az Eutelsat, mivel a többi az orosz RSCC-hez tartozik az érvényes frekvencia-megállapodások alapján.

A W4 üzembeállása után az eddig ebben a pozícióban üzemelt Most 1-et (ex Bonum 1) a keleti 56 fokra irányították át, ahonnan kelet Szibériát látja el.

W5:

A W5 fedélzetén 24 Ku-sávos transzponder kapott helyet, melyek mindegyike 72 MHz széles. A fix széles-nyaláb mellett két elliptikus, szabadon állítható szpot-nyaláb is megtalálható rajta, melyek igény esetén +/- 90 fokkal elfordíthatók. A széles-nyalábról max. 6-6 kapcsolható át a szpot-nyalábok valamelyikére, s így lehetőséget biztosítanak a széles nyaláb és a szpot-nyalábok fedettségi területei közötti műsor-, vagy adatsugárzásra. A két szpot-nyaláb közötti adatátvitelre nincs mód.

A tp.-ek felének elnevezése a fellövési frekvenciától függ, ami viszont meghatározza, hogy a jel melyik fedettségi területről származik. A G/D jelű csatornáknál a G jelzés esetén a jel mindenképpen a fix nyaláb területéről érkezik, míg D esetén jöhet a fixről vagy a szpot 2-ről. A H/F csatornák esetén F jelzésnél a tp. a fix nyalábján várja a jelet, míg H jelzésnél a jel jöhet a fixről ill. a szpot 2-nyalábról is.

A Szpot 1 nyalábra a C1-C6, a Szpot 2 nyalábra pedig a B5-B6 ill. G1/D1-G4/D4 tp.-ek kapcsolhatók át egymástól függetlenül a széles nyalábról.

Az állítható szpot-nyalábok a jelenlegi ismeretek szerint Kelet-Ázsia (S1) felé ill. a Közel-Kelet (S2) felé sugároznak. Utóbbi hazánkból is vehető.

Hasonlóan a W1,W2 és W6 holdakhoz a széles-nyaláb max. 48 dBW-t produkál, míg a szpot-nyalábok 53 dBW-vel sugároznak.

A W5 vételénél fontos a zavartalan dél-keleti kilátás, mivel az emelkedési szög 15-18 fok, s így egy távolabbi magas épület is már könnyen "eltakarhatja" a műholdat.

W6:

Az eredetileg a keleti 7 fokon, W3 néven üzemelt hold a W2-vel nagyrészt megegyező, ám a széles-nyalábjának eredeti fedettsége a W1-vel egyezik, így a maximális térereje 48 dBW.

A keleti 7 fokon a holdat az Eutelsat W3A váltotta, ezután a hold a keleti 21,5 fokra került át és új neve Eutelsat W6 lett.

A spot-nyaláb-ot a 2004. decemberi tsunami katasztrófa után az érintett térségre irányították, de azóta ismét az eredetileg tervezett szerint Észak-Nyugat Afrikára irányul, így hazánkból nem vehető.Az Eutelsat W1-W2-W5-W6 frekvenciakészlete

TP Eutelsat W1 TP Eutelsat W2 TP Eutelsat W5 TP Eutelsat W6
Frekvencia  Sávsz.  Frekvencia  Sávsz.  Frekvencia  Sávsz.  Frekvencia  Sávsz. 
B110,992 H72 MHz B110,992 H72 MHz B110,992 H72 MHz B110,992 H72 MHz
B210,992 V B210,992 V B210,992 V B210,992 V
B311,075 H B311,075 H B311,075 H B311,075 H
B411,075 V B411,075 V B411,075 V B411,075 V
B511,158 H B511,158 H B511,158 H B511,158 H
B611,158 V B611,158 V B611,158 V B611,158 V
    C111,221 V36 MHz C111,242 H72 MHz C111,221 H36 MHz
C211,241 H C211,241 V C211,242 V
C311,262 V C311,325 H C311,262 H
C411,283 H C411,325 V C411,283 V
C511,304 V C511,408 H C511,304 H
C611,325 H C611,408 V C611,325 V
C711,345 V     C711,345 H
C811,366 H C811,366 V
C911,387 V C911,387 H
C1011,408 H C1011,408 V
C1111,428 V C1111,428 H
C1211,449 H C1211,449 V
D1(S)11,473 H40 MHz D111,471 V36 MHz G1/D111,492 H72 MHz D111,471 H36 MHz
D2(S)11,473 V D211,492 H G2/D211,492 V D211,492 V
D3(S)11,540 H62 MHz D311,513 V G3/D311,575 H D311,513 H
D4(S)11,540 V D411,534 H G4/D411,575 V D411,534 V
D5(S)11,607 H54 MHz D511,554 V G5/D511,658 H D511,554 H
D6(S)11,607 V D611,575 H G6/D611,658 V D611,575 V
D7(S)11,669 H D711,596 V     D711,596 H
D8(S)11,669 V D811,617 V D811,617 H
    D911,658 H72 MHz D911,658 V72 MHz
D1011,658 H36 MHz D1011,658 V36 MHz
F112,542 H72 MHz F112,542 H72 MHz H1/F112,542 H72 MHz F112,542 H72 MHz
F212,542 V F212,542 V H2/F212,542 V F212,542 V
F312,625 H F312,625 H H3/F312,625 H F312,625 H
F412,625 V F412,625 V H4/F412,625 V F412,625 V
F512,708 H F512,708 H H5/F512,708 H F512,708 H
F612,708 V F612,708 V H6/F612,708 V F612,708 V

2.táblázat

Az 54, 62 ill. 72 MHz sávszélességűek osztott üzemmódban is működhetnek, ebben az esetben az alsó és a felső "fél" frekvenciája a táblázatban megadott értéktől +/- 13, 15 ill. 18 MHz-zel tér el.


Az Eutelsat W4 frekvenciakészlete

TP Orosz-nyaláb Közép-Afrikai-nyaláb Szpot-nyaláb
Frekvencia (GHz) Frekvencia (GHz) Frekvencia (GHz)
111,727 L  
2  11,747 H
10  11,900 H
1912,073 L  
20  12,092 H
2112,111 L  
22  12,130 H
24  12,169 H
2512,188 L  
2612,207 R 12,207 H
2712,226 L  
2812,245 R  
2912,265 L  
3012,284 R12,284 H 
3112,303 L  
3212,322 R12,322 H 
3312,341 L  
3412,360 R12,360 H 
3512,380 L  
3612,399 R12,399 H 
3712,418 L  
3812,437 R12,437 H 
3912,456 L  
4012,475 R12,472 H* / 12,475 H**  

3.táblázat

*: 27 MHz-es üzemmódban **: 33 MHz-es üzemmódbanAz Eutelsat W-sorozat magyarországi vételéhez szükséges antennaméretek

Műhold Nyaláb Elégséges méret Ajánlott méret
W1 Széles-nyaláb75 cm110 cm
Szpot-nyalábnem vehetőnem vehető
W2 Széles-nyaláb60-70 cm90-110 cm
Szpot-nyalábnem vehetőnem vehető
W4 Orosz-nyaláb90-150 cm*120-250 cm**
Közép-afrikai-nyalábnem vehetőnem vehető
Szpot-nyalábnem vehetőnem vehető
W5 Széles-nyaláb100-110 cm100-110 cm
Szpot-nyaláb 1nem vehetőnem vehető
Szpot-nyaláb 2120 cm140 cm
W6 Széles-nyaláb75 cm110 cm
Szpot-nyalábnem vehetőnem vehető

4.táblázat

Az elégséges antennaméret csak optimális esetben nyújt kifogástalan vételt. A W1,W2,W6 holdak szélessávú tp.-ei osztott üzemmódban is működhetnek, igy ekkor a sugárzási teljesítmény lecsökken. Ezenkívül valamennyi W-sorozatú hold tp.-einek teljesítménye 1 dB-es lépésekben max. 15 dB-lel csökkenthető.
*:Cirkuláris polarizációt vevő LNB esetén. **:Hagyományos LNB-hez, ellentétes polarizáltságú jellel nem zavart tp.-ekhez


Az Eutelsat W-sorozat fedettségi területei


W1
Széles-nyaláb  (Widebeam) Szpot-nyaláb  (Steerable beam)

W2
Széles-nyaláb  (Widebeam) Szpot-nyaláb  (Steerable beam)

W4
Orosz-nyaláb  (Russian-beam) Szpot-nyaláb  (Steerable-beam)
Közép-Afrikai-nyaláb TP 30,32,34,36  (African beam) Közép-Afrikai-nyaláb TP 38,40  (African beam)

W5
Széles-nyaláb  (Widebeam)  
S1 Szpot-nyaláb  (S1-beam) S2 Szpot-nyaláb  (S2-beam)

W6
Széles-nyaláb  (Widebeam) Szpot-nyaláb  (Steerable beam)
Térképek forrása: Eutelsat
Utolsó frissítés ( 2007. április 14. )
 
< Előző   Következő >
Add a Startlaphoz
Hírmorzsák
Spíler1 TV Bővül a TV2 Csoport kábelportfóliója, idén új sportcsatornák indulnak Spíler2 TV és Spíler3 TV néven.
Tovább...
 
Műsorajánló
TV műsor
© 2018 sat-tv-radio