Intelsat IX-es sorozat

Írta: Kardos Attila   
2007. április 14.

Intelsat logo

Az INTELSAT IX-es sorozat


Vételi lehetőségek   Footprint   Transzponder kiosztás

2001. júniusában az amerikai Intelsat egy csaknem két évig tartó fellővés-sorozatba kezdett, melynek során üzembe áll a társaság 9. műholdcsaládja, mely a jelenlegi tervek szerint 7 holdból áll. A holdak pozícióit és fellövési adatait az 1. táblázat tartalmazza.

MűholdPozícióStartidőpontRakéta
Intelsat 901nyugati 18 fok2001.VI.9.Ariane 4 V141
Intelsat 902keleti 62 fok2001.VIII.30Ariane 4 V143
Intelsat 903nyugati 34,5 fok2002.III.29.Proton
Intelsat 904keleti 60 fok2002.II.27.Ariane 4 V148
Intelsat 905nyugati 24,5 fok2002.VI.5.Ariane 4 V152
Intelsat 906keleti 64 fok2002.IX.6.Ariane 4 V154
Intelsat 907nyugati 27,5 fok2003.II.15.Ariane 4 V159

1.táblázat
A IX-es sorozat holdjai
Az eredeti tervektől eltérően a 903-as és a 905-ös pozíciót cserélt,
a 906-os helyett pedig a 907-es kerül a nyugati 27,5 fokra, míg előbbi a keleti 64 fokon áll üzembe.
A 907-es eredeti célpozíciójára, a nyugati 31,5 fokra nem kerül IX-es sorozatú hold.

Az SS/Loral által gyártott holdak a VII-es és VIII-as sorozat által is használt frekvenciatartományokban, C- és Ku-sávban sugároznak, s hasonlóan a VIII-as holdakhoz 8 vagy 9 C- és 2 Ku-sávos nyalábon kaptak helyet. A Ku-nyalábok a holdról látható földfelszín bármely pontjára ráírányíthatók, míg a C-sávosak fixen rögzítettek.

A 901-esen és a 906-oson csak 4 C-sávos zóna-nyaláb található (a közép-nyugati hiányzik), míg a többi holdon 5 kapott helyet. Ezek közül alaphelyzetben 5 üzemel, azonban lehetőség van két zóna-nyaláb (a 903,905 és 907-en a dél-nyugati és a közép-nyugati zóna-nyaláb ill. a 902-n és 904-en az észak-keleti és dél-keleti (!) zóna-nyaláb) összekapcsolására. Az így létrejövő kombinált nyalábot Combined West ill. Combined East-nyalábnak hívják. (Utóbbi igen nagy területet fed le, kvázi félteke-nyalábnak tekinthető!) A jelenlegi ismeretek szerint a 902-es,903-as és a 907-es négy zóna-nyalábos, a 904-es és 905-ös 5 zóna-nyalábos módban üzemel.

Az 5 zóna-nyalábos konfiguráció esetén 44, míg a 4 zóna-nyalábos üzemmód esetén 42 C-sávos tp használható egyidőben.

Hasonlóan az előző sorozathoz a C-sávban összesen 9 frekvenciát használnak az Intelsat holdak. A polarizáció okos megválasztásával viszont egy frekvencia akár 7-szer is használható: emiatt a félteke-nyalábok és a zóna-nyalábok ellentétes polarizáción sugároznak. A félteke-nyalábok jobbraforgó (R) polarizációval, a zóna nyalábok balraforgó polarizációval (L) rendelkeznek, míg a globális nyalábon mindkettő megtalálható, ám utóbbiak az előzőektől eltérő frekvenciát használnak, így nincs átfedés közöttük.

A 4,055 GHz-es (félteke nyalábon helyet kapott) tp.-ek vételi oldalon képesek 2*16 MHz-es sávszélességen fogadni a jelet, s ezt 36 MHz-n visszasugározni. Ennek segítségével lehetőség van e frekvenciát úgy használni, hogy a két fél tp. különböző féltekenyalábról vegye a jelet. Ez ideális a kontinensek között átjátszások esetén, hiszen elég egy tp.-t bérelni, s így pl. az óceán két partjáról fellőtt jelet egy közös tp.-en lehet venni az óceán valamelyik partján. (Ugyancsak képes osztott módban üzemelni a 4,177.5 GHz-es globális tp. Vételi oldalon ekkor két 18 MHz-es rész áll rendelkezésre, melyből egy kombinált 41 MHz sávszélességű visszasugárzott jel áll össze. E tulajdonság azonban csak a fellövő állomások eltérő sugárzási teljesítményének kiegyenlítésére használható. Vételi oldalon nincs igazán jelentősége, annál is inkább mert csak 350-400 cm-es antennákkal vehető.)  Ha a tp. ebben az osztott módban üzemel, akkor a két rész jelölésére az A és B postfixet használják.

A Ku-sávban 16 tp.-ből egyszerre 14 üzemelhet. A két nyalábon 8-8 tp. található. A nyalábok polarizációja igény esetén egymástól függetlenül megváltoztatható, azaz akár mindkét nyaláb sugározhat azonos polarizáción. (Természetesen ez esetben a fedettségi területek nem fedhetik át egymást.) Alapállapotban a Spot 1 vertikális, a Spot 2 horizontális. A VIII-as és a VII-es sorozattól eltérően a Ku-sávos tp.-ek a 10,95-11,7 GHz-es tartományban sugároznak, s nem kapcsolhatók át a 12 GHz-es ill. a 12,5 GHz-es sávokba! (A gyakorlatban e lehetőség semelyik VII-es vagy VIII-as holdon nincs és nem is volt kihasználva.)

Az Intelsat IX-es sorozat transzponder kiosztása

Frekvencia
GHz
Sávszélesség
MHz
Nyaláb [polarizáció]
Nyugati-
félteke
[R]
Keleti-
félteke
[R]
ÉNy.-i-
zóna
[L]
ÉK.-i-
zóna
[L]
DNy.-i-
zóna
[L]
DK.-i-
zóna
[L]
Közép-
Ny./K.-i-zóna
[L]
Globális A
[R]
Globális B
[L]
Spot 1
[V/H]
Spot 2
[H/V]
3,66572102040 5090100120     
3,74572112141 5191101121     
3,82572122242 5292102122     
3,90572132343 5393103123     
3,99572142444 5494104124     
4,05536152545 5595105125     
4,09536         3686  
4,13536         3787  
4,177.541         3888  
10,992.577           6171
11,07572           6272
11,15572           6373
11,49572           6474
11,55536           6575
11,59536           6676
11,63536           6777
11,67536           6878

2.táblázat
Az egyes cellákban a tp.-ek elnevezése olvasható.

Mivel a legtöbb tp. sávszélessége 72 MHz vagy még ennél is nagyobb, ezért egy tp.-en több analóg műsort ill. digitális csomagot is továbbíthatnak. A könnyebb azonosítás érdekében szokás a tp.-eket (általában 36 MHz-es) részekre osztani. Az "alsó fél" jelölésére ilyenkor az L (lower) postfixet, a "felső fél" jelölésére pedig az U (upper) postfixet használják. A 4,055 GHz-es és 4,177.5 GHz-es tp.-ek esetén (melyek vételi oldalon két független 16 MHz-es ill. 18 MHz tp.-ként is funkcionálhatnak) az önálló részek jelölésekor az A és a B postfixet használják, amennyiben azok osztott módban üzemelnek. A 3. táblázatban az Intelsat holdakon szokásos "tp.-felosztás" olvasható.

Középfrekvencia Alsó-rész (L) Felső-rész (U)
3,665 GHz3,647 GHz3,683 GHz
3,745 GHz3,727 GHz3,763 GHz
3,825 GHz3,807 GHz3,843 GHz
3,905 GHz3,887 GHz3,923 GHz
3,995 GHz3,977 GHz4,013 GHz
10,992 GHz10,973 GHz11,012 GHz
11,075 GHz11,057 GHz11,093 GHz
11,155 GHz11,136 GHz11,174 GHz
11,495 GHz11,477 GHz11,513 GHz

3.táblázat

Hasonlóan a VIII-as sorozathoz e holdak is lehetőséget biztosítanak a C- és Ku-sáv összekapcsolására, azaz az egyik sávon fellőtt jel a másik sávon sugárzó tp.-en jön vissza a holdról. Ez persze magában foglalja azt, hogy a fellövési és a vételi nyaláb különböző, igy akár kontinensek közötti jelátvitelre is van lehetőség. Az összekapcsolási lehetőségekre jellemző, hogy a globális nyalábokat kivéve valamennyi tp. bármely másik nyalábról is fogadhat jelet.

Az Intelsat IX-es sorozat hazánkban is vehető nyalábjai meglehetősen jó térerőt produkálnak már C-sávban is, hiszen egy 150 cm-es antennával már kitűnően vehetők mind a félteke-, mind a zóna-nyalábok. A család első tagjainak fellövése után kiderült, hogy a Ku-sávban biztosított térerő 1-1,5 dBW-vel erősebb a tervezettnél, ezért az Intelsat módosított a fedettségi térképeit. A 4. táblázat e holdak magyarországi vételéhez szükséges minimális antennaméreteket tartalmazza.

Fellövése előtt az Intelsat 904-ről úgy lehetett tudni, hogy a Spot 2 nyaláb Európára mutat majd, azonban kiderült, hogy az általa felváltott 604-esnek megfelelően Közép-Ásziára irányul, s így tőlünk nem vehető. A nyugati 27,5 fokra küldött új hold Spot 2 nyalábja az eredeti tervekről eltérően nem Európát fedi le. A 907-es előd holdjának továbbított szolgáltatások folyamatos biztosítása végett a Spot 1 várhatóan horizontális polarizációval sugároz majd.

Nyaláb Int 901 Int 902 Int 903 Int 904 Int 905 Int 906 Int 907
Globális ~350 cm~350 cm~350 cm~350 cm ~350 cm~350 cm~350 cm
Nyugati-félteke -150 cm-150 cm -150 cm-
Keleti-félteke 150 cm-150 cm- 150 cm-150 cm
Észak-nyugati zóna -140 cm-140 cm -140 cm-
Észak-keleti zóna 140-150 cm-140-150 cm- 140-150 cm-140-150 cm
Dél-nyugati zóna -------
Dél-keleti zóna -------
Közép-nyugati zóna -------
Spot 1 60 cm-60 cm90-130 cm 50-60 cm-100-110 cm
Spot 2 -50-60 cm-- 60-70 cm--

4.táblázat

Az Intelsat IX-es sorozat fedettségi területei


Intelsat 901
C-sávos nyalábok  
  (I901 C-band)
Spot 1-nyaláb Spot 2-nyaláb

Intelsat 902
C-sávos nyalábok  
  (I902 C-band)
Spot 1-nyaláb Spot 2-nyaláb

Intelsat 903
C-sávos nyalábok  
  (I903 C-band)
Spot 1-nyaláb Spot 2-nyaláb
  (I903 Spot2 Ku-band)
   

Intelsat 904
C-sávos nyalábok  
  (I904 C-band)
Spot 1-nyaláb Spot 2-nyaláb
  (I904 Spot2 Ku-band)
   

Intelsat 905
C-sávos nyalábok  
  (I905 C-band)
Spot 1-nyaláb Spot 2-nyaláb

Intelsat 906
C-sávos nyalábok  
  (I906 C-band)
Spot 1-nyaláb Spot 2-nyaláb
  (I906 Spot2 Ku-band)
   

Intelsat 907
C-sávos nyalábok  
  (I907 C-band)
Spot 1-nyaláb Spot 2-nyaláb
  (I907 Spot2 Ku-band)
   
Térképek forrása: Intelsat

A jelenleg a holdakról sugárzott műsorok listája a LyngSat oldalain olvasható.
Utolsó frissítés ( 2008. július 24. )
 
< Előző   Következő >
Add a Startlaphoz
Hírmorzsák
UPC HD minőségben is elérhetővé válik az AMC Networks zászlóshajója, az AMC filmcsatorna a UPC digitális kábelhálózatán.
Tovább...
 
Műsorajánló
TV műsor
© 2018 sat-tv-radio