Thor-Intelsat rendszer

Írta: Kardos Attila   
2007. április 11.
TeleNor and Intelsat logo

A Thor - Intelsat-rendszer


Vételi lehetőségek   Footprint   Transzponder kiosztás

A norvég távközlési társaság, a Telenor műholdas pozíciója a nyugat 0,8 fok, ahol a sajátokon kívül az amerikai Intelsat egy holdja is üzemel. (Névlegesen ez utóbbi a nyugati 1 fokon.) Az Intelsat holdon azonban a Ku-sávos transzponderek egy részét a Telenor bérli, s rendszerének szerves részét képezi (többek között backup-ot biztosítva egymásnak), ezért a Thor holdakkal együtt mutatjuk be.

A rendszer részét képező holdak fő adatait az 1.táblázat foglalja össze.

Műhold Indítási időpont
Thor 1 1990. augusztus 18. (Delta 2)
Thor 2 1997. május 21. (Delta 2)
Thor 3 1998. június 9. (Delta 2)
Thor 5 2008. február 11. (Proton)
Thor 6 2009. október 29. (Ariane 5)
Intelsat 707 1996. március 14. (Ariane 4 V84)
Intelsat 10-02 2004. június 17. (Proton)

1.táblázat
Megjegyzés: A pozícióban korábban több hold is megfordult (TV-Sat-2, Intelsat 702).
A Thor 4 csak az előzetes tervekben létezett, sose került megrendelésre.

Thor 1

A hold BSB 2 néven látta meg a napvilágot, s a Sirius 1 (akkor még BSB 1) testvérholdjaként a nyugati 31 fokon Angliát szolgálta 92 augusztusáig, ám a BSB és a Sky összeolvadása után a BSkyB elhagyta a holdat. Ekkor vette meg a Telenor a Thor 1-et, a svéd NSAB pedig a Sirius 1-et. A BSB holdakat Marco Polo 1 és 2-ként is szokták nevezni.

A Thor 1 1992. szeptemberében állt üzembe a nyugati 0,8 fokon. A Hughes HS-376-os platformra épült hold 10 éves élettartammal rendelkezett.

A fedélzeten 5 tp.-t (+1 backup) volt megtalálható, melyek a BSS-sávban (11,7-12,1 GHz) sugároztak, s az akkori szabályok szerint cirkulárisan (a Thor 1-en jobbraforgón) polarizáltak. A tp.-ek sávszélessége 27 MHz, s a maximális térerő 59 dBW, ami már akár egy 30 cm-es antennával is jó képet adott, ám a besugárzott terület emiatt meglehetősen kicsi volt, a Skandináv-félsziget egészén már csak 54 dBW (45 cm-es antenna) volt a jelerősség. Hazánkban 100-180 cm-es antenna (a nagyobb értelemszerűen a déli országrészben) kellett a vételéhez.

Thor 2

A Hughes HS-601-es platformra épült hold 11,5 éves élettartamra készült, 3 tengelyre stabilizált típus.
A fedélzeten 15 db 26 MHz sávszélességű tp.-t találunk, melyek a 11,2-11,4 GHz-es (az Intelsat 707 által üresen hagyott) tartmányban kaptak helyet. A sugárzási középpontban már akár 50 cm-es antennával is vehető hold 52 dBW-s maximális térerőt produkált. A Thor 3 üzembeállása után a keleti 5 fokra vezérelték, ahol imbolygó üzemmódban használták.

Thor 3

A Thor 1-hez hasonlóan HS-376-os platformra épült hold 14 tp.-rel (+3 backup) rendelkezik, melyek 27 MHz-esek. A Thor 3 a Telenor terjeszkedési szándékával összhangban (regionális központ Szlovákiában) már nem csak a skandináv területek, hanem Közép- és Kelet-Európa elérését is lehetővé teszi, vételi oldalon csak 60 cm-es antennát megkövetelve.

A hold üzembeállása után az addig e pozícióban üzemelt TV-Sat 2-t deorbitálták, 150 km-rel magasabbra küldve kikapcsolták és sorsára hagyták.

A Thor 3 a Thor 6 üzembeállása után a nyugati 4 fokra került, ahol imbolygó üzemmódban működik.

Thor 5

Az Orbital Sciences Corporation által gyártott hold 15 éves élettartammal rendelkezik. (Az élettartama akár 27 évre is kitolódhat, köszönhetően a Breeze M fokozat speciális használatának, ugyanakkor egy esteleges részegység-meghibásodás miatt továbbra is 15 éves élettartammal számolnak. )

Fedélzetén 15 FSS és 9 BSS sávú tp.-t találunk, melyek három nyalábra kapcsolhatók: hazánkban a közép-európai lesz a legjobban vehető (60 cm-es antenna), de 90-130 cm-es antennákkal a nordic-nyaláb is elcsíphető: a kedvezőbb vételi lehetőség az északi országrészre értendő. A közel-keletre állított nyaláb viszont nem lesz vehető.

Thor 6

A holdat a Thales Alenia Space gyártotta. A tervezett élettartama 15 év. Fedélzetén 16 FSS-sávú (a Thor 6-on 10,7-10,95 GHz közé eső) és 20 BSS-sávú (11,7-12,5 GHz) tp. kap helyet. Az FSS sávú tp.-ek 27 MHz-esek, míg az FSS sávúak 33 MHz-esek. Előbbi tartományban így 24500-as SR, utóbbin viszont 27500-as SR sugárzási paraméterekkel találkozhatunk majd.

A Thor 6 két szolgáltatási területtel rendelkezik. Az FSS sávú tp.-ek a K1 nyalábhoz tartoznak, amely Észak-Európát fedi le. Ez hazánkban várhatóan 44-47 EIRP-t produkál, melynek vételéhez 75-90 cm-es antennák szükségesek, ezért e nyalábról a UPC Direct és a Digi TV előfizetői se vehetnek majd hivatalosan kódolatlan programot, mivel a gyári antennák kicsik lesznek. (Elképzelhető persze, hogy Észak-Magyarországon esetleg még éppen vehető lesz egy csatorna.) A Közép-Európai térséget szolgálja viszont a K2 nyaláb, amely Európa nagy részén vehető lesz, igaz Nyugat-Európában pl. a UPC Directhez ott eddig megszokottnál (55 cm-es) esetleg nagyobb antennára (60 cm-es) lehet szükség.

A Thor 6 BSS-sávú tp.-i közül 10-et (a vertikálosokat) az Intelsat bírtokolja.

Intelsat 707

A Space System/Loral által 10-15 évre gyárott hold az Intelsat VIIA-család első tagja, mind Ku-, mind C-sávos tp.-ekkel rendelkezik. Az Intelsat 10-02 üzembeállása után más pozícióba irányították.

Három nyalábja közül a Spot 1 és a Spot 2 volt 70 cm-es ill. 70-100 cm-es antennákkal volt vehető hazánkból.

Intelsat 10-02

A 10-02-est az európai EADS Astrium gyártotta, Eurostar 3000-es platformra épült és fellövésekor 5600 kg-t nyomott. A több, mint 13 évesre tervezett élettartama alatt (egyes becslések szerint akár több, mint 20 év is lehet!) 16 Ku- és 45 C-sávos tp.-rel üzemelhet. A tp.-ek sávszélessége, a korábbi sorozatokon megszokott módon, változó. Ku-sávban az előd 707-eshez hasonlóan 3 nyaláb áll rendelkezésre, ám ezek fedettségi területe jelentősen megnőtt. Már a 707-es is képes volt a Ku-sávú tp.-eit a megszokott 11 GHz-es tartomány (10,9-11,7 GHz, pontosabban annak 10,9-11,2 GHz-es része) helyett a 12 GHz-es (11,7-11,95 GHz) ill. a 12,5 GHz-es (12,5-12,75 GHz) tartományba átkapcsolni.

Az Intelsat 10-02 érdekessége, hogy a hold tp.-ei szabadon állíthatók a 10,95-12,75 GHz-es tartományban! (Így a Thor5/Thor 6 számára részben backup-ot biztosítanak.) Polarizáltság tekintetében a Spot 1 vertikális, a Spot 2 pedig horizontális, míg a Spot 3/3X mindkét polarizáción sugároz. (Vertikális üzemmódban a jelzés Spot 3X.) A Spot 1 nyalábon 1 77MHz-es, 2 72MHz-es és 2 112MHz-es tp, a Spot 2 nyalábon 1 77MHz-es, 2 72MHz-es és 2 112MHz-es tp., míg a Spot 3/3X-en 6 72 MHz-es tp. üzemelhet egyszerre. A 61-es és a 71-es tp. 77 MHz-es; a 65-ös,75-ös,69-es és 79-es tp. 112 MHz-es; míg a többi 72 MHz-es sávszélességgel rendelkezik.

C-sávban az Intelsat 10-02-es IX-es ill. VIII-as sorozaton megszokott középfrekveniákon sugároz, melyek egy globális, két félteke és négy zóna-nyalábon kaptak helyet. A polarizáció az Intelsat hagyományoknak megfelelően a globális nyalábon mind jobbraforgó (R), mind balraforgó (L) lehet, míg a félteke-nyalábok jobbraforgók (R), a zóna-nyalábok pedig balraforgók (L).

Hazánkban C-sávban a globális mellett, a keleti félteke-nyaláb valamint az észak-keleti zóna-nyaláb vehető.

Mivel a legtöbb tp. sávszélessége 72 MHz vagy még ennél is nagyobb, ezért egy tp.-en több analóg műsort ill. digitális csomagot is továbbíthatnak. A könnyebb azonosítás érdekében szokás a tp.-eket (általában 36 MHz-es) részekre osztani. Az "alsó fél" jelölésére ilyenkor az L (lower) postfixet, a "felső fél" jelölésére pedig az U (upper) postfixet használják. A 112 MHz-es tp.-ek esetén a "középső résznél" nem használnak postfixet, de ennek a középső résznek a frekvenciája megegyezik a "teljes tp." középfrekvenciájával. A 4,055 GHz-es és 4,177.5 GHz-es tp.-ek esetén (melyek vételi oldalon két független 16 MHz-es ill. 18 MHz tp.-ként is funkcionálhatnak) az önálló részek jelölésekor az A és a B postfixet használják, amennyiben azok osztott módban üzemelnek. Az 2. táblázatban a szokásos "tp.-felosztás" olvasható.

Középfrekvencia Alsó-rész (L) Felső-rész (U)
3,665 GHz3,647 GHz3,683 GHz
3,745 GHz3,727 GHz3,763 GHz
3,825 GHz3,807 GHz3,843 GHz
3,905 GHz3,887 GHz3,923 GHz
3,995 GHz3,977 GHz4,013 GHz
10,992 GHz10,973 GHz11,012 GHz
11,075 GHz11,057 GHz11,093 GHz
11,155 GHz11,136 GHz11,174 GHz
11,514 GHz11,475 GHz11,552 GHz
11,638 GHz11,600 GHz11,676 GHz
12,545 GHz12,527 GHz12,563 GHz
12,625 GHz12,607 GHz12,643 GHz
12,705 GHz12,687 GHz12,723 GHz

2.táblázat
  :36 MHz-es teljes értékű tp.-nek tekinthető rész középfrekvenciája


 

A Thor-Intelsat-rendszer Magyarországi vételi lehetőségei:

Műhold Nyaláb Antenna méret
Thor 5 Nordic-nyaláb T190-130 cm
Közép-Európai-nyaláb T260 cm
Közel-Keleti-nyaláb T3nem vehető
Thor 6 Nordic-nyaláb K175-90 cm
Közép-Európai-nyaláb K255 cm
Intelsat 10-02 S1-nyaláb50 cm
S2-nyaláb130-150 cm
S3/S3X-nyaláb50 cm
Észak-keleti zóna-nyaláb~140 cm
Keleti félteke-nyaláb~150-180 cm
Globális-nyaláb~350 cm

3.táblázat


 

A Thor-Intelsat-rendszer aktuális középfrekvenciáit a következő táblázat foglalja össze:

TP Frekvencia (GHz) Nyaláb TP Frekvencia (GHz) Nyaláb
203,665 RInt 10-02
Keleti félteke
503,665 LInt 10-02
Észak-keleti zóna
213,745 R 513,745 L
223,825 R 523,825 L
233,905 R 533,905 L
243,995 R 543,995 L
254,055 R 554,055 L
364,095 RInt 10-02
Globális
864,095 LInt 10-02
Globális
374,135 R 874,135 L
384,177 R 884,177 L
A210,716 HThor 6 K1 A110,716 VThor 6 K1
A410,747 HThor 6 K1 A310,747 VThor 6 K1
A610,778 HThor 6 K1 A510,778 VThor 6 K1
A810,809 HThor 6 K1 A710,809 VThor 6 K1
A1010,841 HThor 6 K1 A910,841 VThor 6 K1
A1210,872 HThor 6 K1 A1110,872 VThor 6 K1
A1410,902 HThor 6 K1 A1310,902 VThor 6 K1
A1610,932 HThor 6 K1 A1510,932 VThor 6 K1
7110,992 HInt 10-02 S2 6110,992 VInt 10-02 S1
7211,075 H 6211,075 V
7311,155 H 6411,155 V
C111,216 HThor 5 T1 C211,229 VThor 5 T1
C311,247 H C411,261 V
C511,278 H C611,293 V
C711,309 H C811,325 V
C911,341 H C1011,357 V
C1111,372 H C1211,389 V
C1311,403 H C1411,421 V
C1511,434 H   
7511,514 HInt 10-02 S2 6511,514 VInt 10-02 S1
7911,638 H 6911,638 V
211,747 HThor 6 K2 111,727 VThor 6 K2
411,785 HThor 5 T2/T3 311,766 VThor 6 K2
611,823 HThor 6 K2 511,804 VThor 6 K2
811,862 HThor 5 T2/T3 711,843 VThor 6 K2
1011,900 HThor 6 K2 911,881 VThor 6 K2
1211,938 HThor 5 T2/T3 1111,919 VThor 6 K2
1411,977 HThor 6 K2 1311,958 VThor 6 K2
1612,015 HThor 5 T2/T3    
1812,054 HThor 6 K2 1712,034 VThor 6 K2
2012,092 HThor 6 K2 1912,073 VThor 6 K2
2212,130 HThor 5 T2/T3    
2612,207 HThor 6 K2 2512,188 VThor 5 T2
2712,226 VThor 6 K2
3012,284 HThor 6 K2 2912,264 VThor 5 T2
3112,302 VThor 6 K2
3412,360 HThor 6 K2 3312,341 VThor 5 T2
3512,380 VThor 6 K2
3812,437 HThor 6 K2 3712,418 VThor 5 T2
3912,456 VThor 6 K2
31012,545 HInt 10-02 S3 310X12,545 VInt 10-02 S3X
31112,625 H 311X12,625 V
31212,705 H 312X12,705 V

4.táblázat
Az Intelsat 10-02 frekvenciái szabadon állíthatók!
A táblázat a jelenlegi (korábbi Intelsat holdakon is használt) beállításokat tartalmazza. Az egyes multiplexek konkrét frekvenciái egy adott tp.-en belül nagy mértékben eltérhetnek a középfrekvenciától!


A Thor-Intelsat-rendszer fedettségi területei


Thor 3

Thor 5
Thor 5 Nordic-nyaláb  (T1-beam) Thor 5 Közép-Európa-nyaláb  (T2-beam)
Thor 5 Közel-Kelet-nyaláb  (T3-beam)  

Thor 6
Thor 6 Nordic-nyaláb  (K1-beam) Thor 6 Európai-nyaláb  (K2-beam)

Intelsat 10-01
S1 spot-nyaláb  (S1-spotbeam) S2 spot-nyaláb  (S2-spotbeam)
S3/S3X spot-nyaláb  (S3/S3X-spotbeam) C-sávos nyalábok  (C-band beams)

Az Intelsat 10-02 ad otthont a magyar Digi TV csomagnak.

A nyugati 0,8-1 fokról sugárzott műsorok adatait a LyngSat oldalain olvashatja.

Utolsó frissítés ( 2011. január 09. )
 
< Előző   Következő >
Add a Startlaphoz
Hírmorzsák
MinDig TV A Sony Pictures Television CE, valamint az Antenna Hungária Zrt. megállapodásai alapján március 5-től március 18-ig az AXN és a Viasat 6 csatornák kódolatlanul lesznek elérhetők a MinDig TV nézők számára.
Tovább...
 
Műsorajánló
TV műsor
© 2018 sat-tv-radio